Ongelijkheids Maximum -Werkweekverkorting

Werkweekverkorting


Created: 2016-04-24 Last modified: 2016-04-24 Published: 2016-04-24

Er zijn een aantal problemen. Steeds meer mensen hebben een uitkering omdat er steeds minder werk is. Deze mensen met een uitkering kosten geld. De levenskwaliteit van deze mensen is ook lager dan van de werkenden. Doormiddel van werkweekverkorting kan je dit probleem oplossen. Als je de werkweek verkort en in de overgebleven uren andere mensen laat werken zou je het probleem van minder werk kunnen oplossen. Gelijktijdig los je ook het probleem op dat mensen afhankelijk zijn van een uitkering.

We leven in een steeds geautomatiseerde samenleving. Als we de huidige situatie in stand houden komen deze voordelen maar ten goede aan een kleine groep mensen: de elite. Om er voor te zorgen dat de maatschappij als geheel voordeel doet van de geautomatiseerde samenleving is werkweekverkorting een goede maatregel die waarschijnlijk een gunstig effect zal hebben op dit probleem.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password