Ongelijkheids Maximum -Basisinkomen


Basisinkomen


Created: 2016-04-24 Last modified: 2017-07-15 Published: 2016-04-24

Het basisinkomen kent al een lange geschiedenis. Het is in dezelfde periode ontstaan als uitkeringen. Dat er in het westen uitkeringen zijn gaan geven heeft te maken met de volgende redenatie: Wij elite verbieden mensen om te jagen, Wij elite pakken het land af van de gewone man. In ruil dat wij het land en het recht om te jagen afpakken geven wij de armen inkomen zodat ze niet hoeven te stelen van ons elite en vreedzaam naast ons kunnen leven.

In onze huidige tijd kan je er iets aan toevoegen aan deze redenatie. Wij pakken niet alleen het recht om te jagen en eigen land af we pakken ook het recht om te werken af. De industrialisering heeft al veel mensen werk gekost en de automatisering gaat nog meer banen kosten in onze huidige tijd. Dit komt er in wezen op neer dat er geen werk meer is voor al die mensen. De mensen van het basisinkomen zeggen vervolgens dat ieder mens daarom een basisinkomen moet krijgen omdat de elite ook het recht op arbeid heeft afgepakt. Dit basisinkomen is een geldbedrag die ongeacht inkomen hetzelfde is voor iedereen. Naast je inkomen wat je nu hebt zou je nog een basisinkomen krijgen. Tevens willen ze de verplichting afschaffen dat mensen verplicht zijn om te zoeken naar werk. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk.

Dit idee is een concurrerend idee met de negatieve inkomstenbelasting. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de negatieve inkomstenbelasting maar ik daag u uit om mij tegen te spreken. Negatieve inkomsten belasting hoef je niet met geld rond te pompen. Je hoeft er alleen de mensen te betalen die een negatief inkomen hebben, bij het basisinkomen moet je ieder lid van een land geld gaan geven wat tot rondpompen van geld leid. Een ander voordeel van het negatieve inkomsten belasting is dat er al een nivellerend effect in zit. Bij het basisinkomen zou je je extra inkomen naast je basisinkomen krijgen. Dat betekent dat bij de invoering van het basisinkomen niks is gedaan aan het verschil tussen het inkomen van werkende en niet werkende bij het negatieve inkomsten belasting zit al een nivellerend effect bij. Een interessant aspect aan het basisinkomen is dat het onvoorwaardelijk is. Ik wil dit aspect graag loskoppelen van de discussie en hier een aparte discussie van maken omdat je wat mij betreft een onvoorwaardelijk basisinkomen kan hebben maar ook een onvoorwaardelijk negatieve inkomsten belasting. Dat betekent dat je het onvoorwaardelijke aspect bij allebei de ideeën wel of niet kan toepassen.


Voer hier uw username en password in:

Username
Password