Ongelijkheids Maximum -De rijkste 1 procent heeft 45 procent van alle rijkdom

De rijkste 1 procent heeft 45 procent van alle rijkdom


Created: 2016-01-21 Last modified: 2016-01-22 Published: 2016-01-21

Schokkende cijfers als je kijkt hoe de rijkdom verdeeld is. Zijn deze mensen echt meer dan 99% meer waard dan iemand van de lagere sociale klassen. Het tegen argument hoor je al gauw. Deze mensen hebben er voor gewerkt. Ik betwijfel of deze mensen het echt even zwaar hebben als de mensen onderop. Ik ben het eens dat je moet werken voor je geld, maar de rotklusjes worden vaak niet door miljonairs gedaan. Dus wie heeft het nou zo zwaar?

Maar deze mensen hebben grote verantwoordelijkheden. Dat is vaak een waar statement. Echter ik denk dat je ondanks dat ze grote verantwoordelijkheden hebben kan afvragen hoe ze met deze verantwoordelijkheden omgaan? De doofpot affaires zijn bekend en heel vaak besteden ze het aan zich zelf. Dat mag ook, maar of ze altijd de juiste beslissingen nemen vraag ik me af? Nemen ze echt zoveel betere beslissingen en kunnen we ze ook wel echt afrekenen als ze beslissingen nemen die slecht zijn voor een grote groep mensen? Nee dat kunnen we niet. Ze nemen voornamelijk beslissingen om zichzelf in stand te houden ook als het tenkoste gaat van andere mensen. Echter ik denk dat deze mensen zich maar in beperkte mate verantwoordelijk voelen voor de gehele mensheid ookal hebben ze wel de macht over de hele mensheid.

De oplossing is dan ook het ongelijkheidsmaximum. Als rijkdom eerlijker verdeeld wordt kunnen mensen met minder vermogen zelf beslissingen nemen en zijn ze minder afhankelijk van wat de rijke mensen beslissen. We moeten de rijken mensen niet verantwoordelijk maken voor dat ze vaak egocentrische besluiten nemen maar de verantwoordelijkheid verdelen. We moeten de rijkdom zo verdelen dat de financiële machtsverhoudingen automatisch ervoor zorgen dat iedereen zijn belangen vertegenwoordigd word. En dat kan best beteken dat de ene meer invloed heeft dan de ander. De vraag die ik wil stellen zijn deze verhouding van dat de rijkste 1% 45% van de rijkdom heeft verhoudingen waar we mee kunnen leven? Het ongelijkheidsmaximum kan een oplossing bieden om verhoudingen te creëren die ervoor zorgt dat de machtsverhoudingen weer in balans komen.

bron: Global Wealth Report
https://www.credit-suisse.com/us/en/about-us/research/research-institute/global-wealth-report.html?WT.i_short-url=%2Fgwr&WT.i_target-url=%2Fus%2Fen%2Fabout-us%2Fresearch%2Fresearch-institute%2Fglobal-wealth-report.html&ref=https%3A%2F%2Fwww.credit-suisse.com%2Fus%2Fen%2Fabout-us%2Fresearch%2Fresearch-institute%2Fnews-and-videos%2Farticles%2Fnews-and-expertise%2F2015%2F10%2Fen%2Fglobal-wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive.html

Voer hier uw username en password in:

Username
Password