Ongelijkheids Maximum -Earth Company vs departement voor klimaat natuur en milieu


Earth Company vs departement voor klimaat natuur en milieu


Created: 2017-10-7 Last modified: 2017-10-7 Published: 2017-10-7

Het Earth Company heeft een totaal andere insteek dan een oplossing die binnen de regering blijft. Ik wil nu deze 2 oplossingen gaan vergelijken. Ik wil deze punten behandelen:
- De kern van het probleem van natuur en milieu in het kapitalisme
- Het donut model en de regering
- Economie boosten door inruilen van rijkdommen

De kern van het probleem van natuur en milieu in het kapitalisme
Onze kapitalistisch systeem bestaat uit de volgende dingen:
- Tijd van mensen (werk)
- Geld
- Intelligentie / competenties 
- Robots
- Grondstoffen / Aarde

Wat opvallend is dat als je wilt dat mensen tijd besteden dan is het vanzelfsprekend dat dat een vorm van waarde is en dat er iets tegenover moet staan. Geld vind iedereen waardevol. Mensen die goede diploma's hebben verdienen vaak meer. Robot zijn vaak minder waardevol dan mensen maar hun waarde is wel degelijk uit te drukken in geld. Het gekke is de rijkdom van de aarde wordt in het kapitalistische model uitgedrukt als een externaliteit. 

Dit is ook de kern van het probleem. Grondstoffen/ Aarde is ontzettend belangrijk voor de economie en het systeem. De aarde is ook nog eens ontzettend belangrijk voor ons mensen. We ademen co2, wij vinden vaak plaatjes met veel groen idilisch en wordt geassocieerd met de hemel. Maar we zijn alles aan het vernietigen. Dit heeft in grote lijnen te maken dat het geen waarde heeft in het kapitalisme / economie. In dit systeem wordt het benoemd als een externaliteit. De situatie is dat de Aarde en zijn rijkdom intrinsieke waarde heeft maar in het systeem wat bedacht is door mensen is het waardeloos. Daarom is het belangrijk dat de waarde geïntegreerd wordt in het kapitalisme zelf en dat het geen externaliteit is. Dit doet de Earth Company wel maar een departement voor natuur milieu en klimaat zal dat niet doen.

Het donut model en de regering
Bij de regering wordt er vaak gesproken over randvoorwaarde. Het ultieme voorbeeld is natuurlijk het sociaal vangnet in Nederland. Het zorgt er voor dat er een minimum is waar je niet onder kan zakken in je kwaliteit van leven. Er is een maximum en dat is de uiterste ring in het model en een minimum en dat is de binneste ring in het model. In het midden zit een gat. De regering zorgt ervoor dat je niet zoeen slechte kwaliteit van leven krijgt en verder zakt dan de binnenste cirkel van de donut. Dat is waar de regering goed in is. Waar de regering minder goed in is is in de rest van de donut.

Wat dit voor natuur en milieu en klimaat zal betekenen is dat de regering minimum gaat schetsen voor ook deze zaken. Het betekent dat er minimum randvoorwaarden komen voor onze natuur en milieu en klimaat doeleinde, maar waarschijnlijk wordt het ook niet meer dan dat. De vraag die je kan stellen is dat wat we willen. De aarde is ontzettend belangrijk voor mensen en we gaan voor alle rijkdommen randvoorwaarde stellen inplaatst van de werkelijke waarde van de natuurlijke rijkdommen toekennen aan de aarde? De Earth Copmany kan er voor zorgen dat de natuurlijke rijkdommen de werkelijke waarde krijgen inplaats dat we de minimum waarde toekennen.

Economie boosten door inruilen van rijkdommen
Vaak zijn economische zwakke landen vaak ook rijk aan natuurlijke rijkdommen en grondstoffen. Als je het eerste punt gelezen hebt kan je ook begrijpen dat dat logisch is. Het probleem is dat het logisch is. Als jij president van je land bent en je bent dat voor 4 jaar wil je natuurlijk kunnen zeggen mijn land is onder mijn bewind er op vooruit gegaan. Elke premier president wil dat kunnen zeggen. Economie is een belangrijk onderdeel van de beoordeling van een premier of president van een land. Hoe verleidelijk wordt het dan om te zeggen, neem wat van mijn natuurlijke rijkdommen in ruil voor een betere economie. Dit is heel verleidelijk. En dat is dus precies het probleem. Dit heeft onder andere te maken met de eerste punt wat besproken is in dit artikel.

Als je de Aarde (grondstoffen en natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit) dus onder de regering laat vallen moet je niet gek opkijken dat dezelfde verleiding ontstaat om je economie te boosten in ruil van rijkdommen van de aarde. Dit probleem los je wel op als je een Earth Company creeerd. 


Voer hier uw username en password in:

Username
Password