Ongelijkheids Maximum -Wat bedreigt het Intrinsieke gedeelte van de Economie

Wat bedreigt het Intrinsieke gedeelte van de Economie


Created: 2018-08-23 Last modified: 2018-08-23 Published: 2018-08-23

In de voorgaande artikelen heb ik uit gelegd waarom het focussen op de intrinsieke economie belangrijk is. In dit artikel wil ik behandelen hoe we verwijderd raken van het intrinsieke gedeelte van de economie. Er zijn twee grote bedreigingen:

- De sterke leider, de juiste persoon
- Er moet geld verdiend worden

Ik wil als eerste stellen als het volkomen onzin is wat deze 2 bedreigingen inhouden zou het geen bedreiging zijn. Het is een bedreiging om dat er een kern van waarheid in de twee stellingen schuilt. Er moet inderdaad geld verdiend worden en een goede leider draagt wel degelijk bij aan het succes van de economie en of het bedrijf. Omdat er een kern van waarheid inschuild is het een bedreiging.

De sterke leider, de juiste persoon
Een leider draagt wel degelijk bij aan het succes van het bedrijf. Als je kijkt naar de loon discrepantie tussen werknemers en mensen aan de top kan je je afvragen of dat concept niet doorgeschoten is. Omdat ik denk dat het doorschiet hoe belangrijk we een sterke leider vinden denk ik dat het ongelijkheidsmaximum goed is om te overwegen. Hiermee kan je het probleem tekkelen dat het doorschiet.

Het kan inderdaad zijn dat iemand niet de juiste persoon is om leiding te geven. Dit kan zijn dat iemand niet sociaal is of omdat iemand er verkeerde ideeën op nahoud. Met name het laatsten is nogal aan interpretatie onderheven. In wezen weet niemand precies wat goed en slecht is. Sommige mensen krijgen deze waarden mee van religie en anderen houden hier een levensbeschouwende visie hierop na. Dit probleem bestaat al veel langer en de oplossing bestaat ook al heel lang: de oplossing wat goed en slecht is kunnen we beter aan de democratie overlaten. Dit maakt het heel erg lastig om iemand als juist of niet juist te classifier. Ik denk dat iemand juist of onjuist is een onmogelijke opgaven is om hier beleid te maken.

Wat wel kan heeft de persoon de juiste competenties en vaardigheden om de taak uit te voeren. Het hele probleem hiermee is dat er nogal wat baasjes rondlopen op de wereld. En elk baasje zal waarschijnlijk wel het baasje kunnen spelen. De situatie is vaak dat baasje spelen heel veel mensen zal lukken. Dus heel veel mensen zouden dan de positie toch kunnen bekleden. Een ander belangrijk punt voor de economie is juist de intrinsieke gedeelte, de mensen die de dienst of goederen leveren. Sommige intrinsieke beroepen heb je meer intelligentie voor nodig dan voor leiding geven. Ik denk dat heel veel beroepen velen malen moeilijker zijn de leiding geven. Maar omdat iemand een manager leiding heeft gedaan is hij of zij het baasje. De hele situatie is dan ook dat het onterecht is dat leiders in deze maten gewaardeerd worden terwijl de intrinsieke waarden de echte waarden is van de economie.

Ik denk dat de kern van dit probleem in ons DNA zit. Net zoals een kat solitair is en een hond een groepsdier vinden mensen leiders erg belangrijk. Ik denk dat de redenatie verankerd zit in ons brein en ons DNA. Daarom zeggen mensen wel eens dat wij mensen ook slechte eigenschappen hebben die we van naturen hebben meegekregen. Dat het ons natuurlijk gedrag is om leiders zo te waarderen betekent niet dat het goed is. Ik denk dat het niet goed is voor de economie omdat deze overwaardering ervoor zorgt dat wat onze economie welvaart brengt en dat is het intrinsieke gedeelte van de economie in wezen ontzettend belangrijk is maar niet in die maten gewaardeerd wordt. Daarom is het een bedreiging voor de intrinsieke economie

Er moet geld verdiend worden
De economie wordt bijna altijd in geld uitgedrukt of om correct te zijn in een valuta. Het verschil tussen geld en valuta is dat geld uit zichzelf waarden heeft en valuta niet. Toen geld ontstond waren het gouden munten. Omdat goud waardevol is was het geld geld waart. Met ons huidige geld wat dus geen geld meer is zijn het cijfers in een computer en er is nog wat contant geld. Om te begrijpen wat er mis is met de stelling is het belangrijk om te begrijpen waarom een valuta waardevol is. En valuate is niet waardevol omdat het veel waard is. De valuta ontleend zijn waarden aan de grote van de economie. De economie wordt weer uitgedrukt in een valuta dus dat is een cirkel redenering waar nog een element mist. Het element wat je toe moet voegen is dat het intrinsieke gedeelte van de economie de werkelijke waarden is van de economie. Dat betekent dat een valuta zijn waarden ontleent aan het intrinsieke gedeelte van de economie. 

Als je ervan uitgaat dat geld niet bestaat maar valuta wel. En dat valuta zijn waarden ontleent aan het intrinsieke gedeelte van de economie begrijp je dat het belangrijk is dat we ons focussen om het intrinsieke gedeelte van de economie. Want dan gaan we allemaal verdienen omdat onze economie door intrinsieke waarden toe te voegen groeit. ps: Religie vormt ook een bedreigen voor intrinsiek kapitalisme, echter bij religie vinden er heel andere mechanismes plaats. Omdat religies vaak onlogisch zijn en een heel samenleving willen vormgeven leek mij het niet relevant om het te behandelen in deze context. Religie beinvloed alle aspecten in de samenleving dus ook het intrinsieke gedeelte van kapitalisme, daarom leek mij het zinvoller om religie en alle verschijnende vormen van religie hier niet te gaan behandelen.