Ongelijkheids Maximum -Hypothetisch voorbeeld van Aarde Company


Hypothetisch voorbeeld van Aarde Company


Created: 2017-09-10 Last modified: 2017-09-11 Published: 2017-09-10

Elk bedrijf heeft geld nodig in een kapitalistisch systeem dus ook Aarde Company. Je kan bedenken dat vissen onder biodiversiteit vallen. Dus vissers en andere mensen die wild jagen moet Aarde BV betalen om wezens te onttrekken aan de biodiversiteit. In het wild levende dieren worden in de constructie gezien als eigendom van Aarde BV.

Deze inkomsten kunnen dan weer gebruikt worden om te handhaven of programma's te creeren om de biodiversiteit te bevorderen. Ditzelfde geld voor regenwoud en andere situatie's die ervoor zorgen dat de Biodiversiteit in groot tempo afneemt. Wat waardevol is en/of schaars is ook automatische duur. Het probleem is wel dat Aarde BV wel een soort van monopolie heeft, dit wil ik dan ook als kanttekening plaatsen.

Natuurlijk valt er veel geld te verdienen met bijvoorbeeld edel metalen. Hierin kan Aarde BV een inschatting maken of de bate opleveren tegen de verliezen (zoals biodiversiteit).

Stel dat een bedrijf afval dumpt op de Aarde en zo schade toebrengt aan de Aarde kan de Aarde zich als benadeelde zien en deze persoon aanklagen voor het vernietigen van kapitaal. De situatie ontstaat dat de Aarde BV zo gelijk dingen die nu externaliteiten zijn wat intrinsieke waarde heeft nu ook in het kapitalisme waarde heeft, en dat je kan redeneren dat vervuilers kapitaal vernietigen net zoals vandalen kapitaal vernietigen van andere. Vandalisme is strafbaar dus zo heeft Aarde Company toegang tot het strafrecht.