Ongelijkheids Maximum -Filosofie van Aarde Company

Filosofie van Aarde Company


Created: 2017-09-10 Last modified: 2017-09-11 Published: 2017-09-10

De situatie ontstaat dat de aarde rechten krijgt binnen het kapitalistische systeem is hetzelfde met de situatie die ontstaat met de bancaire sector. Banken voegen niks concreets van waarde toe aan het kapitalistische systeem en verrichten alleen administratieve handelingen, hierdoor zou het meer een dienst moeten zijn die je inhuurt dan een markt. Wie het geld controleert controleert de mensen. Dit heeft de bancaire sector zoveel macht over de markt gegeven dat de verhouding tussen de bancaire sector en de rest van de markt zoek is. Deze machtspositie omdat ze geen reguleer bedrijf zijn en in seconden miljoenen kunnen creërend door een administratieve handeling is een probleem die is ontstaan.

In wezen is de aarde ook geen "normaal" bedrijf. Net zoals de bancaire sector heeft de aarde bv een aparte status binnen het kapitalistische systeem. Omdat de Aarde BV nog nooit bestaan heeft zal dit gemonitord moeten worden en geëvalueerd. Waar bij de bancaire sector duidelijk is geworden dat je concurrentie positie wel heel erg positief is dat je met een administratieve handeling miljoenen kan creëren en andere bedrijven moeten ploeteren om iets te maken wat waardevol is, is een inzicht die we gekregen hebben in de loop van de tijd. Of zoeen situatie zich ook gaat voordoen met de aarde bv is onzeker en op dit moment onbekend. 

De filosofie erachter is dat mensen zullen proberen om voort te bestaan. Commerciele bedrijven zie je hetzelfde gedrag vertonen. In het kapitalistische systeem ben je vrij zolang je je eigen voortbestaan kan handhaven. Als de Aarde geen rechtspersoon is heeft de Aarde ook niet het recht om zijn voortbestaan te handhaven binnen kapitalistische kaders. Door van de Aarde een rechtspersoon te maken heeft de Aarde het recht om zichzelf te handhaven. 

In het geval van bijvoorbeeld Netflix zal Netflix niet zijn rechten van verkoop van films weggeven of verkopen. Daarom verhuurt Netflix films en zo heeft hij rechten en kan het bedrijf voortbestaan. De filosofie is dat de Aarde Company hetzelfde gaat doen. Als de Aarde Company alles verkoopt dan heeft hij zelf niks meer en zou hij ophouden te bestaan. Daarom zal de Aarde Company niet zomaar al zijn grondstoffen of andere dingen van waarden gaan verkopen. We hebben de aarde in bruikleen netzoals we het gebruikersrecht hebben van windows. Microsoft gaat ook niet de rechten van Windows verkopen omdat ze dan niks meer verdienen. Dat is het zelfbehoud mechanisme binnen het kapitalisme wat Aarde Company ook kan doen.