Ongelijkheids Maximum -NGPF - Nicolaas G. Pierson Foundation

NGPF - Nicolaas G. Pierson Foundation


Created: 2017-09-19 Last modified: 2017-09-19 Published: 2017-09-19


De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur.

De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving.

Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast initieert de NGPF zelf wetenschappelijk onderzoek.

http://www.ngpf.nl/

Youtube: https://youtu.be/gTTlvLuQeL0

Voer hier uw username en password in:

Username
Password