Ongelijkheids Maximum -Overzicht

Overzicht


Created: 2016-04-16 Last modified: 2018-10-16 Published: 2016-04-16


Doughnut economics - Donut economie


De donut economie is bedacht door Kate Raworth. Ze gaat er vanuit dat de planeet niet oneindig ons kan onderhouden maar dat er een maximum is wat onze planeet ons kan geven. Tevens gaat ze ervanuit dat mensen een minimale levenskwaliteit moeten hebben. Ze maakt een koppeling van deze twee in de donu

meer...

NGPF - Nicolaas G. Pierson Foundation


De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema

meer...

De club van 10 miljoen - overbevolking


De club van 10 miljoen wilt overbevolking bespreekbaar maken. Vele politici praten om de kern van het probleem heen. De huizenmarkt, de druk op het groen. Wat de club van 10 miljoen wil is overbevolking bespreekbaar maken. De aarde komt steeds meer onder druk te staan door de hoeveelheid mensen. All

meer...

WID - World Inequality Database


De World Inequality Database (DIB) is een uitstekende bron om exacte feiten te weten achter de ideeën van het ongelijkheidsmaximum. Naast dat het een uitstekende bron van informatie is kan het tevens als meetinstrument dienen om te kijken of beleid effect heeft. Zoals beleid omtrent het ongelijkhei

meer...

Geldcreatie van banken naar de staat - Ons Geld

De beweging ons geld zet zich in voor dat de voordelen van geld creëren ten goeden komt aan iedereen. Nu is het zo dat banken ons geld creëren door schulden uit te schrijven. Dit geld komt vervolgens ten goede aan de bank. Tevens lijdt het creëren van geld door middel van schulden ertoe dat banke

meer...

Belasting op vermogen

De Franse econoom Thomas Picketty heeft beargumenteerd met zijn onderzoek dat ongelijkheid in het kapitalistische systeem zoals we dat nu toekennen absurde grote aanneemt. Hij stelt dat wanneer groei op vermogen groter is dan de groei van de economie dat ongelijkheid toe neemt. Dit heeft hij beargum

meer...

Kapitalitische ontwikkelingshulp

Het is hartstikke mooi dat we hulp bieden aan de derde wereld. Natuurlijk moeten we in stand houden wat voor goede dingen die we doen. Echter er valt een kanttekening te plaatsen. Wanneer er een ramp zich voltrekt dan komt de hele wereld naar dat land. Vervolgens wordt de economie platgelegd door de

meer...

Ict bedrijven krijgen opsplitsverplichting na 70 jaar

Ik ben zelf ICTer en in mijn leven in deze wereld ben ik een aantal problemen tegen gekomen. De macht van bedrijven zoals Google, Microsoft, Apple, Facebook, etc is er enorm. Ik vind dat mensen terecht zeggen dat je hierbij kanttekeningen moet plaatsen.De kanttekeningen die ik wil plaatsen is ten ee

meer...

Microkreditiet

Microkrediet is ontstaan in Ierland. Er was een economische crisis die leiden tot hongersnood. Tijdens deze crisis is het idee ontstaan om mensen die bij reguliere banken geen geld konden lenen toch geld konden lenen bij de microkrediet banken. Vandaag de dag is dit principe nog steeds zo. Het princ

meer...

Wat als je geen werk hebt - negatieve inkomstenbelasting

Niet iedereen heeft werk. Het ongelijkheidsmaximum houdt zich alleen bezig met mensen die werken en daar de rijkdom eerlijker verdelen. Is er een oplossing voor de vele mensen die in een uitzichtloze positie zitten? Het ongelijkheidsmaximum gaat dat niet oplossen. Er bestaat al een oplossing en dat

meer...

Belasting heffen op obligaties aandelen en soortgelijke financiele producten

Het WRR heeft een onderzoek gedaan naar hoe ongelijk Nederland is. Op een gegeven moment stuiten ik op het woord flitskapitaal. Een paar zinnen later stond er een oplossing voor het probleem. Namelijk belasting heffen op financiële transactie over aandelen en obligaties.Laten we eerst kijken naar d

meer...

Werkweekverkorting

Er zijn een aantal problemen. Steeds meer mensen hebben een uitkering omdat er steeds minder werk is. Deze mensen met een uitkering kosten geld. De levenskwaliteit van deze mensen is ook lager dan van de werkenden. Doormiddel van werkweekverkorting kan je dit probleem oplossen. Als je de werkweek ve

meer...

Goede doelen

Goede doelen is een bekend mechanisme om geld aan een bepaald 'goed' doel te geven. Vaak zijn het doelen waar normaal geen geld voor is zoals armoede bestrijding in andere landen, Milieu, geloof, opvoeden van kinderen en meer van dat soort zaken. Het mooie van dit systeem is dat iedereen een do

meer...

Basisinkomen

Het basisinkomen kent al een lange geschiedenis. Het is in dezelfde periode ontstaan als uitkeringen. Dat er in het westen uitkeringen zijn gaan geven heeft te maken met de volgende redenatie: Wij elite verbieden mensen om te jagen, Wij elite pakken het land af van de gewone man. In ruil dat wij het

meer...

The Venus Project

De Venus Project is een idee om een resource based economy te creëren. Het uitganspunt is dat de grondstoffen (resource) eindig zijn en deze van iedereen zijn. Er wordt ook vanuit gegaan dat de economie niet groter kan zijn dan dat er grondstoffen op aarde zijn. Met dit uitgangspunt wil hij ee

meer...

Idee toevoegen

Heeft u nog een goed financieel idee wat niet op deze lijst staat. Informeer mij dan door dit formulier. Ik wordt graag op de hoogte gebracht van financiële ideeën die bijdragen aan onze samenleving.

meer...