Ongelijkheids Maximum -
Search Sectie
66 Pagina's gevonden
Welkom bij ongelijkheidsmaximum


De revolutie is begonnen, de perfectie van het kapitalistische democratische systeem. Met 1 hele menselijke waarde, een gedeelde waarde, een maximum in ongelijkheid, ongelijkheidsmaximum.

meer...

Systeemverbeteringen


Systeemverbeteringen:Vaak wordt de wereld niet beter van sociale interventies of economische verbeteringen...De wereld wordt beter van mensen die hun werk doen!

meer...

WID - World Inequality Database

De World Inequality Database (DIB) is een uitstekende bron om exacte feiten te weten achter de ideeën van het ongelijkheidsmaximum. Naast dat het een uitstekende bron van informatie is kan het tevens als meetinstrument dienen om te kijken of beleid effect heeft. Zoals beleid omtrent het ongelijkhei

meer...

WID - World Inequality Database


De World Inequality Database (DIB) is een uitstekende bron om exacte feiten te weten achter de ideeën van het ongelijkheidsmaximum. Naast dat het een uitstekende bron van informatie is kan het tevens als meetinstrument dienen om te kijken of beleid effect heeft. Zoals beleid omtrent het ongelijkhei

meer...

De club van 10 miljoen - overbevolking


De club van 10 miljoen wilt overbevolking bespreekbaar maken. Vele politici praten om de kern van het probleem heen. De huizenmarkt, de druk op het groen. Wat de club van 10 miljoen wil is overbevolking bespreekbaar maken. De aarde komt steeds meer onder druk te staan door de hoeveelheid mensen. All

meer...

NGPF - Nicolaas G. Pierson Foundation


De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema

meer...

Wat bedreigt het Intrinsieke gedeelte van de Economie

In de voorgaande artikelen heb ik uit gelegd waarom het focussen op de intrinsieke economie belangrijk is. In dit artikel wil ik behandelen hoe we verwijderd raken van het intrinsieke gedeelte van de economie. Er zijn twee grote bedreigingen:- De sterke leider, de juiste persoon- Er moet geld verdie

meer...

Doughnut economics - Donut economie


De donut economie is bedacht door Kate Raworth. Ze gaat er vanuit dat de planeet niet oneindig ons kan onderhouden maar dat er een maximum is wat onze planeet ons kan geven. Tevens gaat ze ervanuit dat mensen een minimale levenskwaliteit moeten hebben. Ze maakt een koppeling van deze twee in de donu

meer...

Doughnut model om effect van Earth Company te meten

Meten is weten. De Doughnut is een schematische weergave van waar we als mensen onzelf veilig kunnen wanen en wanneer niet. Zo kunnen we kijken of de Earth Company er voor kan zorgen dat de mensheid in de veilige zone blijft en dit structureel inventariseren. De huidige status van zowel het de

meer...

Mogelijkheid om effecten van ongelijkheidsmaximum en Earth Company te meten

Meten is weten. De monitor voor brede welvaart die ontwikkeld wordt als meetinstrument voor de samenleving als tegenhanger van het Bbp is een ideale tool om te weten of ongelijkheidsmaximum of Earth Company effect heeft op de samenleving.De monitor voor brede welvaart wordt ontwikkeld door de tweede

meer...

Het programma - Ketens


Tegenwoordig is er vaak 1 bedrijf heel groot en naast zoeen bedrijf ontstaan allemaal kleine bedrijfjes die hieraan gelieerd zijn. Je kan het ongelijkheidsmaximum ook gebruiken voor volledige ketens. Het hoofd van het moederbedrijf is dan het hoofd. Andere hoofden van andere bedrijven mogen bij

meer...

Het programma - Dilemma + oplossing


Het ongelijkheidsmaximum is vooral goed voor grotere bedrijven en ketens. Het ongelijkheidsmaximum is minder goed voor kleine bedrijven. In het geval van de zanger van Queen is het overduidelijk dat de band succes heeft en niet de buschauffeur, de manager of de schoonmaker. De zanger Queen verdiend

meer...

Earth Company vs departement voor klimaat natuur en milieu

Het Earth Company heeft een totaal andere insteek dan een oplossing die binnen de regering blijft. Ik wil nu deze 2 oplossingen gaan vergelijken. Ik wil deze punten behandelen:- De kern van het probleem van natuur en milieu in het kapitalisme- Het donut model en de regering- Economie boosten door in

meer...

Minder vlees eten om grondstoffen uit te sparen


Je kan grondstoffen managen zoals Earth Company wilt, maar je kan ook grondstoffen besparen door minder vlees te eten.Partij voor DierenBron: https://youtu.be/BEEUHZTRBLgHet Planbureau voor de Leefomgeving, de SER en de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid zeggen allemaal dat natuur, mil

meer...

Earth Company VS The Venus Project

In een wereld waar we allemaal inzien dat er problemen zijn, zijn er meerdere mensen die problemen willen oplossen en soms dezelfde. Het probleem is dat grondstoffen eindig zijn. Zowel Earth Company als The Venus Project willen dit probleem oplossen. Waarom ik voor de Earth Company zou kiezen wil ik

meer...

The Venus Project

De Venus Project is een idee om een resource based economy te creëren. Het uitganspunt is dat de grondstoffen (resource) eindig zijn en deze van iedereen zijn. Er wordt ook vanuit gegaan dat de economie niet groter kan zijn dan dat er grondstoffen op aarde zijn. Met dit uitgangspunt wil hij ee

meer...

Maori rivier in New Zeeland eerste rivier met rechten

Op 17 maart 2017 heeft de eerste rivier dezelfde rechten gekregen als de mens. Het gaat om een strijd van de inheemse bevolking die claimt dat de  Maori rivier in New Zeeland geen schade mag oplopen omdat dan hun voortbestaan bedreigt wordt. De oplossing die daar gekozen is dat de rivier dezelf

meer...

Hypothetisch voorbeeld van Aarde Company

Elk bedrijf heeft geld nodig in een kapitalistisch systeem dus ook Aarde Company. Je kan bedenken dat vissen onder biodiversiteit vallen. Dus vissers en andere mensen die wild jagen moet Aarde BV betalen om wezens te onttrekken aan de biodiversiteit. In het wild levende dieren worden in de construct

meer...

Juridisch en Financieel rechtspersoon van de Aarde

Als de Aarde een rechtspersoon is kan de Aarde een gedupeerde zijn en zijn recht gaan halen. De huidige situatie is dat we een democratie hebben en het kapitalisme. De democratie hoort de spelregels van het kapitalisme te bepalen maar is doordrenkt van lobbyisten van bedrijven. Hierin zou je kunnen

meer...

Filosofie van Aarde Company

De situatie ontstaat dat de aarde rechten krijgt binnen het kapitalistische systeem is hetzelfde met de situatie die ontstaat met de bancaire sector. Banken voegen niks concreets van waarde toe aan het kapitalistische systeem en verrichten alleen administratieve handelingen, hierdoor zou het meer ee

meer...

Externaliteiten Rechtspersoon Eigendomsrecht Fiscale bevoegdheden voor de Aarde

In ons huidige kapitalistische samenleving worden grondstoffen, planten en dieren als externaliteiten beschouwd. De aarde is in de huidige situatie geen rechtspersoon. Het probleem is dan ook de aarde heeft geen rechten, de aarde is van niemand en van iedereen. In de economie word de aarde beschouwd

meer...

Poor us: An animated history of poverty


Do we know what poverty is? The poor may always have been with us, but attitudes towards them have changed. Beginning in the Neolithic Age, Ben Lewis's film takes us through the changing world of poverty. You go to sleep, you dream, you become poor through the ages. And when you awake, what can

meer...

Glorie & Harmonie


Wanneer je meer harmonie wilt in het kapitalistische systeem kan je twee afslagen nemen:1) Mensen die groot zijn in het kapitalisme omdat ze glorie creeeren moeten tegengewerkt worden en zijn slecht. (Deze afslag is fout)2) Mensen die groot zijn in het kapitalisme omdat ze glorie creeeren moeten beg

meer...

Het bedrijf moet meer winst maken:


Vormgever/muziekant: ik ga dingen nog cooler makenict: ik ga nieuwe functie maken en het systeem optimaliseren.Boer/kok: ik ga nog lekkerder eten makenManager: We moeten mensen harder laten werken en mensen minder betalenDe managers zijn de baas in de wereld

meer...